دوچرخه ثابت 6503 مگنتيک

گروه : دوچرخه ثابت

8 درجه تنظيم مقاومت سرعت