تردميل 5187

گروه : تردمیل موتوری با شیب برقی

موتور 3 اسب DC