تردمیل موتوری با شیب برقی 9920

گروه : تردمیل موتوری با شیب برقی

موتور : 2 اسب DC